× Anasayfa Çalışma Alanları Makaleler İletişim
0553 223 83 90 info@avahmetakyuz.com

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davası

Mirasın reddi (Reddi miras), kanuni veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır.  Yasal ve atanmış mirasçılar; mirasçı olmayı istemeseler bile mirasçılık sıfatını kazanmakta ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sınırsız bir şekilde sorumlu tutulmaktadırlar. Bu durum külli halefiye

Tümünü görmek için tıklayın...

İş Kanununa Tabi Olmayan İşçiler

İş Kanununa Tabi Olmayan İşçiler

4857 sayılı iş kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Ancak; 4857 sayılı İş Kanunu, tüm işçiler ve iş

Tümünü görmek için tıklayın...

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı

İş Sözleşmesinin sona ermesinin hukuksal sonuçlarından biri ve en önemlisi kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı; yasada vurgulanan asgari bir çalışma süresini doldurarak işçinin iş sözleşmesinin yasada öngö

Tümünü görmek için tıklayın...

Eser Sözleşmesi

Eser Sözleşmesi

Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği bir iş görme sözleşmesidir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağ

Tümünü görmek için tıklayın...

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru, hakları kamu gücü tarafından ihlal edilen veya en azından bu iddiada olan kişilerin, hak ihlallerini ortadan kaldırmak ya da bu ihlal nedeniyle ortaya çıkan zararlarını karşılamak için başvurdukları bir hak arama yoludur. Bu sayede kişiler, kamu gücü işlemleri karşısında zaten zayıf konumda olmalarının dezavantajını

Tümünü görmek için tıklayın...